Vizualita

/Brand/

Vedeli by ste si predstaviť značku Ikea v zeleno-ružovej farebnej schéme?

Alebo modro-biely McDonald‘s? Správny výber farieb je pre vizuálnu identitu značky jedným zo zásadných aspektov budovania úspešnej firmy. Aby bol váš brand na prvý pohľad atraktívny, vytvoríme preň okrem loga a názvu aj vizuálny koncept a dizajn manuál, ktorý bude vašu značku adekvátne reprezentovať a komunikovať so zákazníkmi.

Na prvý dojem máte menej ako sekundu

Prvý dojem urobíte len raz. Máte len jeden pokus, tak
si na tom dajte obzvlášť záležať. Jedna vedecká štúdia z Princetonskej univerzity dokázala, že ľudský mozog si
už v priebehu 0,1 sekundy utvorí úsudok o sympatickosti, dôveryhodnosti, atraktivite či kompetentnosti človeka len
z pohľadu na jeho tvár. Čo myslíte, ako by vyzeral úsudok
o vašej značke v tej prvej desatine sekundy?


Čo všetko tvorí vizuálnu identitu?

Vizuálnu identitu značky tvorí logo, písmo, typografia, farebnosť, ikony, tvary a formy, obrázky či fotografie a mnoho ďalšieho. Vizuálna identita musí byť konzistentná, pretože sa používa naprieč všetkými platformami a komunikačnými kanálmi – napríklad na sociálnych sieťach, obalovom dizajne, billboardoch, televíznych spotoch, printovej komunikácii, jednoducho všade, kde je vašu značku vidno.Raz vidieť je lepšie ako stokrát počuť

Je dôležité, aby ste nielenže vytvorili v potenciálnom zákazníkovi tú správnu emóciu a úsudok o vašom brande, ale aby bol aj okamžite rozpoznateľný a zapamätateľný. A to je presne to, s čím vám do veľkej miery pomôže správne zadefinovaná a vytvorená vizuálna identita.Ako na správnu vizualitu?

Aby sme vám mohli pripraviť autentickú a atraktívnu vizuálnu identitu, musíme najskôr spoznať príbeh vašej značky. Porozprávajte nám, kto ste, aké sú vaše hodnoty, predstavy, motivácie, čo máte radi, čo sa vám páči,
a my vám po dôkladnej analýze a nastavenej stratégii pripravíme kompletný dizajn manuál, ktorý vám bude slúžiť ako usmerňujúci materiál, čokoľvek a akokoľvek sa už rozhodnete komunikovať.

Porozprávajme sa.

+421 2 3307 0479