Naming

/Brand/

Ako sa voláš? – prvá otázka, ktorú dávame, aby sme niekoho spoznali. Prvá otázka, ktorú dostanete, keď sa niekto bude chcieť niečo dozvedieť o vašom brande. Originálny a výstižný názov je základ úspešného biznisu. Tvorba názvu, teda naming, je našou špecialitou, ktorej prikladáme patričnú dôležitosť a ktorú robíme s veľkým nadšením.

Povedzte nám o sebe

Aby sme mohli vytvoriť dokonalý názov pre váš brand, je dôležité, aby sme sa o vás dozvedeli čo najviac. Rozpovedzte nám váš príbeh, povedzte nám niečo o sebe, prečo robíte to, čo robíte. Čím lepšie vás spoznáme, tým relevantnejšie výstupy od nás dostanete.

Ako na dobrý názov?

Vymyslieť dobrý názov, to nie je len tak. Aby bol originálny, funkčný, výstižný, kreatívny, zvučný, zapamätateľný, aby sa dal použiť vo viacerých jazykoch, to vyžaduje najskôr urobiť dôkladný prieskum v danom segmente. Potom nasleduje kreatívny brainstorming so zreteľom na použitie názvu na rôznych platformách a dostupnosť vhodnej príslušnej domény. Až potom vám prinesieme prvé návrhy názvov.

S tvorbou názvu má náš tím Barney bohaté skúsenosti, takže sa môžete spoľahnúť, že od nás dostanete len tie najlepšie a profesionálne výstupy.

Porozprávajme sa.

+421 2 3307 0479