Logo

/Brand/

Tri pásiky pre adidas, zelená dvojchvostá siréna pre Starbucks, odhryznuté čierne jabĺčko pre Apple, to je to, čo je pre značku kľúčové.
Je to ich rozpoznávací znak, a preto jeden z najdôležitejších elementov brand identity.

Logo je symbol

Tak isto aj vaša firma potrebuje logo, symbol, ktorý vyjadruje to, kým ste, čo robíte a čo chcete, aby si vaši potenciálni zákazníci okamžite pri vašom brande vybavili. Zverte tvorbu loga do našich rúk a postaráme sa o to, aby vaša značka mala originálne, jedinečné a zapamätateľné logo.

Do kvalitného loga sa oplatí investovať

Žiadny bezplatný online nástroj vám nevytvorí dokonalé logo na mieru, ktoré ideálne vystihne vašu značku a vás. Aby ste získali logo, ktoré vám zaručí, že si vás zákazníci s nikým nepomýlia, potrebujete, aby ho pre vás vytvorili profesionáli, a to na mieru. Predstavte si, že by si každá značka svoje logo len vygenerovala.

Koľko rovnakých alebo veľmi podobných log by bolo na svete?

Na logo ideme strategicky

Barney pristupuje k tvorbe loga absolútne zodpovedne a profesionálne. Prvým náčrtom predchádza dôkladný prieskum, naštudovanie problematiky a konkurencie a predovšetkým detailné zoznámenie sa s klientovou značkou. Takže skôr než sa pustíme do dizajnovania loga, vytvoríme stratégiu, ktorej sa potom pevne držíme, napríklad aj kvôli dobrej adaptabilite pri rôznych použitiach – aby bolo vaše logo dobre použiteľné aj na webe, na sociálnych sieťach, na letáku, brožúre, vizitke či obale produktu.

K dobrému logu patrí dobrá vizualita

Pri tvorbe loga zohráva dôležitú úlohu aj správny výber farieb a celková vizualita brandu. Preto býva často úzko spätá aj s tvorbou komplexnej vizuálnej identity. Je nesmierne dôležité, aké bude mať logo tvar, farby, typ písma či aké iné elementy bude obsahovať. To všetko totiž spolu pôsobí na potenciálnych zákazníkov, vyvoláva v nich emócie a asociácie, čím si vytvárajú vzťah k vašej značke.

Porozprávajme sa.

+421 2 3307 0479