ZSSK

/Case studies/

Vytvorenie dizajnu kioskov na kúpu lístkov v Tatrách

Popis klienta

ZSSK je národným železničným dopravcom, ktorý mesačne prepraví takmer 6,5 milióna ľudí. Ide teda o náročného klienta, ktorého produkty a dizajn je naozaj viditeľný, a to prakticky na celom Slovensku. 

Popis projektu

Ide o dizajn prostredí automatov (kioskov), v ktorých si cestujúci kupujú lístky na prepravu tatranskými električkami a zubačkami.

Zdroj: imhd.sk

Prečo nás ZSSK oslovilo?

V ZSSK nás oslovili so zadaním, v rámci ktorého sme mali vytvoriť unikátny dizajn prostredia nákupných kioskov (automatov), v ktorých si cestujúci kupujú lístky na tatranské električky. Cieľom bolo naplniť víziu národného prepravcu ako šikovného riešenia na prepravu v Tatrách a, samozrejme, ukázať aj formou dizajnu, jeho vyspelosť.

Ako sme požiadavku vyriešili?

Dizajn kioskov sme riešili pomerne rýchlo a s dôrazom na dôkladnú prípravu. Najdôležitejšie bolo vytvoriť dizajn, ktorý mal zaistiť nákup lístka na čo najmenej klikov, aby bol nákup pohodlný.

  • Navrhli sme dokopy 9 variantov obrazoviek, samozrejme s ohľadom na korporátnu identitu ZSSK
  • Pri práci sme využívali prvky z vizuálnych guidelines a z dizajnmanuálu
  • Nákup lístka sme sprehľadnili do 3 krokov: 1. výber lístka, 2. platba, 3. potvrdenie platby a vydanie potvrdenia
  • Aby dizajn nebol nudný, na základe analýzy tatranského prostredia sme obrazovky doplnili o ilustrácie tatranských štítov. Do automatov sme tak priniesli atmosféru Tatier
  • Pre lepšiu čitateľnosť sme zvolili kontrastné farby
  • Samozrejmosťou pre nás bola UX analýza pre vytvorenie čo najpohodlnejšieho zážitku z nakupovania

Cieľovou skupinou ZSSK v rámci tohto projektu sú turisti nachádzajúci sa v Tatrách, ale aj domáci, ktorí tu pracujú. Našou úlohou bolo spríjemniť im čo najviac celý proces nákupu.

Aký je výsledok našej práce?

Prostredie kioskov sa aktuálne nachádza v Tatrách a pomáha ZSSK predať viac lístkov, keďže obsluha automatov je jednoduchá a účelná. Zároveň prepája okolité prostredie so samotným nákupom, čím ešte výraznejšie zlepšujeme zážitok z nákupu a umožňujeme tak ľuďom si lístky jednoducho kúpiť hoci aj každý deň. Ďalej zvyšujeme spokojnosť zákazníkov s menom ZSSK.

Porozprávajme sa.

+421 2 3307 0479