ZouYoo

/Case studies/

Aplikácia na zjednodušenie cestovania autom

Popis klienta

ZouYoo je inovatívna a moderná cesta, ako zefektívniť, zjednodušiť a zatraktívniť cestovanie autom. ZouYoo nie je len poradca na ceste autom, ale aj marketingová platforma s rôznymi príťažlivými bonusmi pre svojich používateľov.

Popis projektu

Pre ZouYoo sme dostali zadanie vytvoriť moderný dizajn aplikácie a webovej platformy, pričom dôraz sme mali klásť na inovácie a na jednoduchosť použiteľnosti pre širokú škálu cieľovej skupiny.

Prečo nás ZouYoo oslovil?

ZouYoo potrebovalo vytvoriť unikátne riešenie a zvizualizovanie jednotlivých funkcionalít aplikácie. Tá sa mala jednoducho používať a byť priamočiara, a to počas celej cesty autom. Kľúčové bolo aplikovať prvky gamifikácie (herné prvky) a vytvoriť niečo, čo bude časom potrebné len mierne aktualizovať. Kľúčový bol moderný a nadčasový dizajn.

Ako sme požiadavku vyriešili?

Aplikácia

Keďže aplikáciu ZouYoo má vodič a jeho posádka využívať počas celej cesty autom, bolo nutné, aby bola jednoduchá a obsahovala aj prvky gamifikácie (herné prvky). Aplikácia využíva pokročilú umelú inteligenciu, ktorá reaguje na množstvo faktorov, ktoré po ceste „nazbiera“.

  • Vytvorili sme jednoduchý a prehľadný dizajn s množstvom funkcií
  • V jednom prostredí aplikácie sa vďaka tomu používateľ dozvie všetko potrebné, teda stav vozidla, informácie o plánovanej ceste, zastávky na miestach, ktoré mu aplikácia odporučí na základe jeho preferencií, nebezpečenstvo na ceste, a množstvo iných
  • Farebnosť sme zvolili jednoduchú, čiernu, bielu a oranžovú, teda farby zvolené s ohľadom na spríjemnenie používania aplikácie počas jazdy
  • Aplikovali sme dark aj bright mód pre použitie v rôznych časových úsekoch
  • Čiernu a bielu farbu sme zvolili ako základ aplikácie, oranžová farba funguje ako akcent na zobrazenie najdôležitejších údajov na rôznych obrazovkách
  • Dôležité bolo aj zakomponovanie reklám do aplikácie natívnou formou (káva zadarmo a iné)
  • Dôležitá bola nenáročnosť na ovládanie, a to s ohľadom na vodičov
  • Vytvorili sme jednoduché menu so 6 voľbami, kde šofér nájde všetko, čo sa týka auta

Web

Web sme navrhli jednoducho a účelne. Vizualita vychádza z brandingu samotnej aplikácie.

  • Pridali sme demonštratívne videá, ktoré vysvetľujú, ako aplikácia funguje
  • Navrhli sme jednoduché menu pre rýchlu navigáciu

Cieľovou skupinou ZouYoo sú šoféri, majitelia áut, rodinky, ktorí cestujú na dlhé aj krátke trasy, pričom dôležitá je pre nich bezpečnosť a pohodlie na ceste, majú zároveň radi nové technológie.

Aký je výsledok našej práce?

Aktuálne našu prácu charakterizujú najmä slovíčka „uchopiteľnosť“ a „jednoduchosť“. Riešenie, ktoré sme navrhli pre dizajn aplikácie aj webu, vychádza z premís práve týchto dvoch slov, čo sa odráža aj na finálnom výsledku. Cestovanie bude už čoskoro o niečo jednoduchšie, a to vďaka aplikácii, aká zatiaľ na trhu nebola. 

Porozprávajme sa.

+421 2 3307 0479