Roshen

/Case studies/

Kampaň zameraná na promo Roshen čokolád

Popis klienta

 Roshen je 18. najväčší svetový výrobca cukroviniek s viac než 350 produktmi v produktovej línii. Vďaka vysokej kvalite produktov a veľkému výberu ide o najpreferovanejšiu značku na domácej Ukrajine. 

Zdroj: roshen.com

Popis projektu

Na projekte pre Roshen sme spolupracovali so svetovou agentúrou DDB a jej ukrajinskou odnožou Agama Communication. Úlohou bolo zviditeľniť produktový rad Roshen Lacmi, ktorý obsahuje viac mlieka než konkurenčné mliečne čokolády. To sme mali docieliť formou TV spotu a iných umiestnení a taktiež vytvorením rôznych typov kreatív. 

Zdroj: roshen.com

Prečo nás Roshen oslovil?

Roshen potreboval pomôcť s úvodnou promo kampaňou pre nový rad produktov nazvaný Roshen Lacmi. V týchto mliečnych čokoládach sa totiž nachádza viac mlieka než v konkurenčných produktoch, čo bolo potrebné vhodne odkomunikovať. Roshen potreboval TV spot a rôzne ďalšie návrhy umiestnení tak, aby sa výrobky čo najlepšie dostali medzi ľudí.

Zdroj: roshen.com

Ako sme požiadavku vyriešili?

Pri tvorbe kreatív sme zdôrazňovali mlieko ako hlavný prvok kampane. Dbali sme o to, aby sa tento fakt čo najviac vryl spotrebiteľom do pamäte. Taktiež sme zdôrazňovali príjemný pocit, ktorý jedenie čokolády zväčša vyvoláva. 

  • Vytvorili sme 4 kreatívy, ktoré pracovali s insightom cieľovej skupiny – pracujúcej ženy
  • Sústredili sme sa na zobrazenie čokolády a v prvom rade mlieka ako atraktívnej a zdravej suroviny
  • Kúskami čokolády v priestore sme v kľúčových vizuáloch sprostredkovali dynamickosť
  • Farebnosťou sme naznačili hravosť, ktorá spolu dobre funguje (podobne ako výrazné chute čokolády)
  • Domáckosť / manufaktúru a teda kvalitu sme zvizualizovali „handwritten“ typografiou vytvorenou z mlieka

1.     Kampaň „Smile over the spilled milk“

V hlavnej kreatíve sme vychádzali z premisy, že „nad rozliatym mliekom netreba plakať“. To sme odrazili aj v celom stvárnení kampane. Jednoduchosťou tejto kreatívy sme zdôraznili fakt, že keď sa človeku niečo zlé prihodí, treba na to zabudnúť, poučiť sa a posunúť sa ďalej. A ideálne si dať kúsok čokolády Lacmi. Pretože mlieko môže spôsobovať aj úsmev, nielen plač. 

Vytvorili sme aj storyboard pre TV spot, ktorý, rovnako ako kľúčový vizuál, pracoval s ideou rozliateho mlieka. Mliečne škvrny sa transformujú do rôznych tvarov, ktoré vyjadrujú nepríjemnosti: plačúce dieťa, špinavé riady, náladový šéf. Ideou kreatívy je, aby ukázala, že už kúsok Lacmi čokolády stačí, aby drobné problémy zmizli a nahradil ich úsmev.

Komunikačný slogan:

Smile, because milk has been spilled. 

Cieľovými skupinami týchto kampaní mali byť primárne pracujúce ženy. Tie sa najčastejšie stretávajú s bežnými problémami, spomínanými vyššie. Na ženy bola zacielená práve aj vizualita a tonalita celej kampane. 

Aký je výsledok našej práce?

Výsledok našej práce sa odrazil v ukrajinskej kampani, ktorá bola plošne umiestnená v oblasti Kyjeva a odprezentovala nové Roshen Lacmi výrobky novou, hravou formou. Prím hrala OOH kampaň, až sekundárne TV spot, ktorý aktuálne čaká na svoju realizáciu. 

Porozprávajme sa.

+421 2 3307 0479