Challenger

/Case studies/

Rebranding akcelerátora UpLift
(Neulogy – Civitta Slovakia)

Popis klienta

Challenger je nová iterácia úspešného akcelerátora UpLift, ktorý založila a prevádzkuje spoločnosť Civitta Slovakia, teda niekdajšie Neulogy. Challenger je akcelerátor zameraný na inovatívne riešenia v oblastiach cleantech, greentech, cirkulárna ekonomika a mobilita.

Popis projektu

Išlo o vytvorenie brandu a o web pre nový akcelerátor Challenger, ktorý je aktualizovaným projektom niekdajšieho akcelerátora UpLift.  

Zdroj: cvitta.sk

Prečo nás Civitta oslovila?

Pre potreby nového akcelerátora Challenger sme mali vytvoriť nový brand a taktiež nadizajnovať a naprogramovať novú webstránku. Bolo potrebné, aby celá vizualita a následne aj komunikácia pôsobila sviežo a dokázala tak odraziť inovatívnosť. Tá je pritom zakorenená hlboko v koreňoch značky Civitta.

Ako sme požiadavku vyriešili?

Po zadaní sme sa pustili do kreovania loga. Hľadali sme spôsob, ako v ňom zachytiť podstatu akcelerátora Challenger, ktorý dáva priestor novým inovatívnym projektom. Chceli sme pretaviť kvality, ktoré ponúka, do vizuálnej komunikácie značky. Samozrejmosťou malá byť jednoduchá použiteľnosť loga v rôznych umiestneniach (web, logo, TV a iné).

  • Vytvorili sme štyri varianty nového loga ako aj prvkov vizuálnej komunikácie
  • Vo víťaznom návrhu sme pretavili posolstvo značky Challenger
  • Všimnite si guličku, ktorá sa nachádza na začiatku loga. Tá symbolizuje prekonávanie výziev a prekážok, a to tak, že v logu je naznačené to, ako „prechádza“ jednotlivými písmenkami (zábranami) v logu
  • Tieto „zábrany“ (tvary, ktoré sú negatívnym priestorom v logu po prerazení guličkou) sme ďalej využívali v brandingu ako vizuálne prvky
  • Tento vzor je jednoducho použiteľný v rôznych umiestneniach

Cieľovou skupinou Challengera sú mladí aj starší startupisti, ktorí prichádzajú s inovatívnymi nápadmi, ako zlepšiť situáciu vo svete.

Aký je výsledok našej práce?

Branding aj web, ktoré sme pre Challenger navrhli, sú live a umožňujú tak nádejným startupistom vojsť do sveta inovácií. Na webe je miesto pre všetkých mentorov, ktorí sú v programe zúčastnení a vznikol tam ekosystém, kde sa môžu zverejňovať všetky novinky. Logo Challenger sa nachádza v rôznych umiestneniach a dalo vzniknúť aj reklamným materiálom.

Porozprávajme sa.

+421 2 3307 0479