BILLA

/Case studies/

BILLA – Rôzna kreatíva

Popis klienta

BILLA je na Slovensku jedným z najväčších reťazcov s takmer 180 prevádzkami po celej krajine. Zakladá si na veľkom výbere, kvalite potravín a taktiež na edukácii svojich zákazníkov o dôležitosti kvalitných potravín.

Popis projektu

Pre Billu sme sa starali o množstvo typov kreatívnych výstupov, išlo teda o naozaj komplexného klienta. Medzi naše aktivity patrili:

 • Správa sociálnych sietí
 • Tvorba obsahu
 • Fotoprodukcia
 • Videoprodukcia
 • YouTube produkcia
 • Voiceovery
 • Newslettre
 • Animovanie videí
 • Kreslenie videí
 • Kreatívne preklady
 • Iné

Prečo nás BILLA oslovila? 

V rámci sociálnych sietí potrebovala BILLA pomôcť vniesť do príspevkov viac autentickosti. Zároveň bolo cieľom edukovať publikum pomocou YouTube diskusných videí. Okrem toho Bille chýbal partner pre kreatívu, ktorý by pokryl aj prípadné ďalšie oblasti, ako sú newslettre, animovanie videí alebo adaptácia zahraničného obsahu. Neskôr v čase sme sa sústredili na preklenutie obdobia prvej vlny pandémie COVID-19, počas ktorej sme taktiež pracovali.

Ako sme požiadavku vyriešili?

Billu sme podchytili ako komplexný projekt a jednotlivé oblasti vzájomne prepojili. Začali sme sa starať o sociálne siete a na ne plynulo nadviazali videoprodukciou, adaptáciou videí a kreslením animovaných videí.

 • Obsah na sociálne siete Facebook a Instagram sme začali tvoriť autentickejšie a formou jednoduchej fotoprodukcie v našom štúdiu
 • Využívali sme jednoduché komunikačné idey, ktoré v zákazníkoch vzbudzovali túžbu zapojiť sa do diskusie a zistiť tak viac o produktoch Billy
 • Našli sme vhodný hlas na nahrávanie voiceoverov, ktorý sme hneď aplikovali do všetkých výstupov
 • Oslovili sme Martina Šmahela a Borisa Bajera, s ktorými sme začali tvoriť a točiť reláciu Bez omáčky s Martinom Šmahelom
 • V rámci krátkych shotov sme v relácii Bez omáčky s Martinom Záhumenským (neskôr Danielom Hrivňákom) varili chutné minútky
 • Vytvorili sme komunikačný manuál na preklenutie prvej vlny COVID-19, ktorý slúžil na zatraktívnenie značky a jej posilnenie

Komunikačný slogan

V potravinách sa vyznáme

Vo vianočných chutiach sa vyznáme

… a ďalšie variácie podľa sezóny  

Cieľovými skupinami Billy sú primárne ženy a muži v strednom veku, ktorí vykonávajú rodinné nákupy. Preto sme celú komunikáciu smerovali práve k tejto cieľovej skupine.

Aký je výsledok našej práce?

Z dlhodobého hľadiska sme posilnili brand BILLA na Slovensku. Príspevky, ktoré sme vytvárali, si zobrazili milióny Slovákov. K tomu prispela najmä tvorba obsahu, ktorý nepôsobil ako vytiahnutý z fotobanky. Videá, ktoré mali edukatívny charakter, prispeli k rozpoznateľnosti značky BILLA ako lídra v rámci komunikačného konceptu „V potravinách sa vyznáme“.

Porozprávajme sa.

+421 2 3307 0479